24 hours ago

  3 Simple Tips to Impress Skeptical Audiences in Public Speaking

  Public speaking in the presence of a skeptical audience is a normal situation. Audience is skeptical for a variety of…
  24 hours ago

  3 Tips Memikat Penonton Skeptikal Semasa Bercakap di Khalayak Ramai

  Bercakap di hadapan penonton yang skeptikal adalah situasi yang normal. Penonton mungkin skeptikal atas pelbagai sebab. Ia boleh bergantung kepada…
  2 days ago

  2 Ways to Rewire Your Brain So You Won’t Procrastinate Anymore

  Being a victim of procrastinating can be daunting, but don’t turn yourself into one. Procrastination stems from various reasons, but…
  2 days ago

  2 Cara Untuk Membentuk Semula Otak Supaya Anda Tidak Bertangguh Kerja

  Sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa kepada tangguhan kerja, tetapi jangan jadikan diri anda salah seorang daripadanya. Menangguh-nangguhkan kerja ini berpunca…
  3 days ago

  How Does Productivity Look Different for Creatives?

  A lot of people assume that creative people can literally spark ideas naturally and effortlessly because they were born with…
  3 days ago

  Bagaimana Produktiviti Itu Berbeza untuk Individu Kreatif?

  Ramai yang menganggap individu kreatif boleh mencetuskan idea secara semulajadi dan tanpa usaha yang kuat kerana mereka dilahirkan dengan bakat…
  4 days ago

  5 Mistakes Small Business Owners Could Be Making Right Now

  As small business owners are deeply focused on their day-to-day operations, it can be easy to miss important details. It…
  4 days ago

  Lima Kesilapan Pemilik Perniagaan Kecil Mungkin Lakukan Pada Saat Ini

  Pemilik perniagaan kecil yang terlalu fokus pada operasi harian mereka mudah untuk terlepas pandang perkara-perkara yang penting. Adalah penting untuk…
  5 days ago

  3 Big Reasons Why Businesses Should Focus on Experience

  Nowadays, consumers aren’t just making purchases based on appearances or functionality alone. They are more compelled to buy products or…
  5 days ago

  3 Sebab Mengapa Perniagaan Perlu Fokus pada Pengalaman

  Pada masa kini, pengguna tidak lagi membuat pembelian hanya berdasarkan penampilan atau fungsi semata-mata. Mereka lebih cenderung untuk membeli produk…
   24 hours ago

   3 Simple Tips to Impress Skeptical Audiences in Public Speaking

   24 hours ago

   3 Tips Memikat Penonton Skeptikal Semasa Bercakap di Khalayak Ramai

   2 days ago

   2 Ways to Rewire Your Brain So You Won’t Procrastinate Anymore

   2 days ago

   2 Cara Untuk Membentuk Semula Otak Supaya Anda Tidak Bertangguh Kerja

   3 days ago

   How Does Productivity Look Different for Creatives?

   3 days ago

   Bagaimana Produktiviti Itu Berbeza untuk Individu Kreatif?

   4 days ago

   5 Mistakes Small Business Owners Could Be Making Right Now

   4 days ago

   Lima Kesilapan Pemilik Perniagaan Kecil Mungkin Lakukan Pada Saat Ini

   5 days ago

   3 Big Reasons Why Businesses Should Focus on Experience

   5 days ago

   3 Sebab Mengapa Perniagaan Perlu Fokus pada Pengalaman

   Technology

    4 weeks ago

    Preserving Truth: Detecting Deepfakes in the Times of Fitnah

    With the continuous development of artificial intelligence (AI), it is capable of doing so many impressive things, to the point…
    4 weeks ago

    Menjaga Kebenaran: Mengesan Deepfake dalam Zaman Fitnah

    Dengan perkembangan berterusan kecerdasan buatan (AI), ia mampu melakukan pelbagai perkara yang mengagumkan. AI boleh digunakan untuk mencipta artikel berita…
    May 25, 2024

    How Can You Improve Your Customer Service with Copilot?

    Almost half of businesses (47%) identified that customer service will benefit the most from greater adoption of AI technology, according…
    May 25, 2024

    Bagaimana Anda Boleh Meningkatkan Perkhidmatan Pelanggan dengan Copilot?

    Menurut satu tinjauan, hampir separuh daripada perniagaan (47%) mengenal pasti bahawa perkhidmatan pelanggan akan mendapat manfaat paling besar daripada penerimaan…
    May 15, 2024

    What Will the Future of Work Look Like with GPT-4o?

    OpenAI just officially announced its new model, the GPT-4o, which will be out for everyone for free in the next…
    May 15, 2024

    Bagaimana Masa Depan Kerja Boleh Terbentuk dengan GPT-4o?

    OpenAI baru sahaja mengumumkan model baharu mereka, GPT-4o, yang akan dilancarkan secara percuma kepada semua orang dalam beberapa minggu akan…
    Back to top button