Personal DevelopmentTechnology

Kursus AI ini Dapat Mempercepat Kerjaya Anda sebagai Pemimpin Perniagaan

AI menawarkan banyak kelebihan untuk perniagaan, termasuk pertumbuhan, peningkatan kecekapan, peningkatan kepada kelajuan perniagaan, penambahbaikan khusus industri, dan pengurangan kesalahan kerja manusia. Bagi pemimpin perniagaan, menumpukan kepada AI, menambah pengetahuan melalui kursus AI, dan menggunakannya akan membantu meningkatkan kecekapan perniagaan, meningkatkan proses membuat keputusan, mengurangkan kos, dan kekal bersaing dalam landskap perniagaan.

Berikut adalah beberapa kursus berguna untuk pemimpin perniagaan untuk mempelajari asas kecerdasan buatan (AI) untuk membantu meningkatkan perniagaan:

AI for Everyone oleh DeepLearning.AI

Kursus “AI for Everyone” menawarkan 4 modul sesuai untuk individu bukan jurutera yang ingin memahami peranan AI dalam organisasi. Peserta akan memahami konsep-konsep AI biasa, aplikasi praktikal, dan cara mengenal pasti peluang dalam tempat kerja mereka sendiri. Mereka akan memperoleh pandangan tentang membina projek AI, berkolaborasi dengan pasukan AI, dan menavigasi pertimbangan etika. Walaupun ia bertujuan kepada individu bukan teknikal, jurutera juga boleh mendapat faedah daripada mempelajari aspek perniagaan AI.

Generative AI for Everyone oleh DeepLearning.AI

Untuk pemahaman yang jelas tentang AI generatif, “Generative AI for Everyone” adalah kursus teratur yang sesuai untuk pemimpin perniagaan untuk mempelajari tentang impak AI generatif ke atas perniagaan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Terdiri daripada tiga modul, ia juga akan membantu para pelajar untuk bekerja secara praktikal dan memahami asas-asas AI generatif. Juga akan diberikan tip mengenai cara menghasilkan prompt yang berkesan untuk mendapatkan banyak manfaat daripada AI. Kursus ini bertujuan untuk melengkapi individu dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menavigasi dan menyumbang kepada masa depan yang dikuasai oleh AI.

Generative AI Essentials untuk Pembuat Keputusan Perniagaan dan Pembuat Keputusan Teknikal oleh AWS

Pengenalan kepada Generative AI – Art of the Possible

Kursus ini menawarkan gambaran menyeluruh tentang AI generatif, merangkumi asasnya, kes penggunaan, risiko, dan faedahnya. Melalui contoh praktikal, termasuk penjanaan kandungan, pembelajar menjelajahi potensi AI generatif. Pembelajar akan memahami asas-asas AI generatif, risiko dan faedah yang berkaitan, dan bagaimana penjanaan kandungan boleh digunakan dalam konteks perniagaan mereka.

Merancang Projek AI Generatif

Bahagian kedua daripada siri ini akan memerlukan pembelajar untuk menyelesaikan bahagian pertama siri, iaitu “Pengenalan kepada Generative AI.” Pembelajar akan belajar untuk mengikuti langkah-langkah merancang projek AI generatif, mengenal pasti faedah, risiko, dan cara untuk meredakannya apabila menggunakan AI generatif.

Membina Organisasi Bersedia AI Generatif

Ini adalah kursus terakhir dalam siri tiga bahagian yang dipanggil Generative AI Essentials untuk Pembuat Keputusan Perniagaan dan Pembuat Keputusan Teknikal. Disyorkan untuk memulakan dengan kursus pertama. Pembelajar akan belajar bagaimana memasukkan konsep-konsep AI generatif ke dalam organisasi, menangani cabaran, dan menetapkan struktur pengurusan dan organisasi untuk pelaksanaan yang berjaya. Topik yang diliputi termasuk mempersiapkan pemimpin dan pekerja organisasi, menetapkan model pengoperasian awan, dan melaksanakan pemikiran AI generatif.

Untuk gambaran penuh mengenai kursus: Introduction to Generative AI – Art of the Possible

AI For Business Specialization oleh Universiti Pennsylvania

Kursus “AI For Business Specialization” menawarkan siri 4 kursus yang memberi tumpuan kepada asas Big Data, Kecerdasan Buatan (AI), dan Pembelajaran Mesin. Pembelajar akan meneroka etika dan risiko AI, membangunkan kerangka kerja tadbir urus yang adil, dan mempelajari tentang pengurusan orang dalam fungsi HR yang digerakkan oleh pembelajaran mesin. Mereka juga akan meneroka strategi pemasaran yang berkesan menggunakan analisis data dan impak personalisasi terhadap perjalanan pelanggan.

Full-Stack LLM Bootcamp

Pemimpin perniagaan akan mempelajari mengenai model LLM dengan mempelajari amalan terbaik dan alat terkini untuk membina aplikasi yang dikuasakan oleh LLM. Kursus “Full-Stack LLM Bootcamp” meliputi seluruh stack, dari kejuruteraan prompt hingga reka bentuk berpusat pengguna, dan direka untuk membantu profesional kekal terkini dengan keadaan terkini dalam pembangunan aplikasi LLM dan membuat keputusan yang berinformasi menggunakan LLM dalam organisasi mereka. Selain itu, akan ada perbincangan dengan pakar dari OpenAI dan lebih banyak lagi untuk menyelami masa depan LLM dan aplikasi potensial mereka dalam pelbagai bidang.

ChatGPT for Everyone

Bagi pemimpin perniagaan yang sudah biasa dengan ChatGPT dan merancang untuk menggunakan generative AI dengan lebih canggih, kursus ini sesuai untuk itu. Pemimpin dari Learn Prompting dan Open AI akan membantu pembelajar memaksimumkan penggunaan mereka dan belajar berkomunikasi secara efektif menggunakan ChatGPT. Kursus “ChatGPT for Everyone” akan merangkumi penjanaan prompt dan penciptaan imej menggunakan DALL·E 3, GPT 3.5, dan GPT 4 terkini.

Kebanyakan kursus asas AI ini adalah percuma, jadi, pemimpin disarankan untuk mengambil peluang untuk memperoleh pengetahuan yang berharga. Pemimpin perniagaan yang berjaya menyedari dan memahami bahawa pembelajaran berterusan adalah penting untuk pertumbuhan dan inovasi perniagaan mereka.

Penafian: Terjemahan dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ini dihasilkan oleh Artificial Intelligence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button