Business Strategy and PlanningEntrepreneurs

Bagaimana ‘SMART Goal’ Dapat Meningkatkan Kemahiran Penyelesaian Masalah Usahawan

Berada dalam bidang keusahawanan boleh menjadi mencabar dan kompleks kerana, ia memerlukan pelbagai pengetahuan dan kemahiran, seperti kepimpinan, rangkaian, komunikasi, dan penyelesaian masalah. Sementara usahawan berusaha dalam memajukan perniagaan, mereka perlu mencari cara untuk penambahbaikan untuk mencapai matlamat kejayaan mereka yang diinginkan. Untuk ini, mereka memerlukan kemahiran penyelesaian masalah yang kuat. SMART goal berfungsi sebagai alat bagi usahawan untuk meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah mereka.

Apakah SMART Goal?

Usahawan menggunakan SMART goal sebagai satu kaedah yang memberikan mereka rangka kerja untuk menetapkan objektif dengan jelas. SMART goal merujuk kepada khusus, boleh diukur, dapat dicapai, berkaitan, dan berbatas masa. Dengan elemen-elemen yang terdapat dalam SMART goal, ia akan membantu mereka untuk memberi tumpuan dan kekal dalam proses keusahawanan dalam mencapai matlamat.

Cara SMART Goal Dapat Meningkatkan Kemahiran Penyelesaian Masalah

Spesifik

Objektif haruslah spesifik, yang bermaksud ia dengan jelas menentukan apa yang dikehendaki oleh usahawan untuk dicapai. Sebagai contoh, apabila matlamat adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna mudah alih, kenal pasti metrik yang perlu dipertingkatkan, seperti masa muat, ciri-ciri berguna, antara muka pengguna yang lebih baik (UI), mod luar talian atau cadangan yang dipersonalakan.

Dapat diukur

Oleh kerana SMART goal boleh diukur, usahawan boleh mengukur kemajuan mereka dan menentukan sama ada mereka membuat kemajuan ke arah objektif mereka. Ini boleh termasuk, sebagai contoh, skor kepuasan pelanggan (CSAT), petunjuk prestasi kunci (KPI), dan metrik produktiviti.

Dapat Dicapai

Usahawan perlu menetapkan matlamat yang harus boleh dicapai dan realistik mengikut kemampuan mereka. Sebagai contoh, syarikat permulaan boleh menetapkan sasaran untuk mendapatkan 80 pelanggan, tetapi ini bergantung kepada apa yang mereka lakukan. Menetapkan sasaran ini memerlukan pengetahuan tentang pelanggan ideal mereka dan penyelidikan pasaran yang teliti supaya usahawan dapat mencapai sasaran itu dengan realistik. Apabila mereka mengenal pasti sasaran atau matlamat mereka dan mampu mencapainya secara konsisten, ia akan membina keyakinan dan momentum untuk terus maju.

Berkaitan

SMART goal adalah berkaitan, yang bermaksud ia mempunyai hubungan langsung dengan perniagaan dan objektif usahawan. Sebagai contoh, apabila usahawan memutuskan untuk melancarkan rangkaian produk baru, mereka harus memastikan bahawa matlamat tersebut berkaitan dengan permintaan pasaran dan identiti jenama. Jika tidak, mereka mungkin gagal memanfaatkan peluang pasaran, memenuhi jangkaan pelanggan, atau mencapai objektif perniagaan mereka secara berkesan.

Berbatas Masa

Bukan sahaja SMART goal, tetapi setiap objektif harus mempunyai batas waktu sendiri supaya ia akan membantu usahawan mengekalkan fokus, akauntabiliti, dan rasa kegentingan. Tanpa tarikh luput, usahawan mungkin akan menangguhkan, mencegah mereka daripada mencapai matlamat mereka.

Apakah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah?

Untuk menyelesaikan masalah secara efektif, terapkan prinsip seperti khusus, boleh diukur, dapat dicapai, relevan, dan sifat berbatas masa yang terdapat dalam SMART goal.

Menurut pakar, ini caranya:

 1. Kenal pasti masalah dengan jelas.
 2. Kumpulkan data, fakta, dan pandangan yang berkaitan dengan masalah.
 3. Hasilkan sebanyak mungkin penyelesaian melalui sesi penjanaan idea dan kemudian pilih beberapa yang terbaik.
 4. Nilai penyelesaian dengan mencari kelebihan, kelemahan, risiko, dan kadar kejayaan setiap penyelesaian yang berpotensi.
 5. Dari penilaian, pilih penyelesaian yang paling sesuai yang sejajar dengan matlamat dan laksanakan.
 6. Tetapkan SMART goal untuk penyelesaian yang dipilih. Jadilah khusus, boleh diukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas masa.
 7. Nilai keberkesanan penyelesaian.
 8. Ulangi dan tingkatkan jika perlu.

Bagaimana untuk mengetahui jika seseorang telah menguasai kemahiran penyelesaian masalah?

Ia boleh menjadi semudah mendapatkan penyelesaian kepada masalah, tetapi tidak sentiasa demikian. Penyelesaian yang ditemui dalam masa yang singkat dan mencapai matlamat adalah baik tetapi terdapat perkara lain yang perlu dipertimbangkan. Adakah penyelesaian itu paling berkesan? Adakah penyelesaian itu akan berterusan dalam jangka panjang?

Berikut adalah beberapa tanda-tanda:

 • Mampu menentukan dan memahami masalah dengan jelas
 • Data yang dikumpulkan adalah berkaitan dengan masalah
 • Mengenal pasti penyelesaian yang paling berkesan untuk pelbagai jenis masalah
 • Menghasilkan penyelesaian asal, inovatif untuk masalah yang kompleks

Kesimpulan

SMART goal adalah alat berharga bagi usahawan untuk digunakan dalam perjalanan keusahawanan mereka supaya mereka dapat melewatinya dengan lancar. Dengan mengintegrasikan SMART goal, ia menyediakan garis panduan yang membantu meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah dengan lebih baik. Usahawan boleh mempertimbangkan untuk menetapkan SMART goal untuk meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah mereka, yang boleh membina keyakinan dalam menguruskan perniagaan mereka sendiri.

Penafian: Terjemahan dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ini dihasilkan oleh Artificial Intelligence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button