Leadership and Management

Apa Yang Boleh Dipelajari Dari Kejayaan Jensen Huang, CEO NVIDIA?

Jensen Huang, CEO dan salah seorang pengasas NVIDIA, terkenal dengan inovasinya dalam penyelesaian perkakasan dan perisian kecerdasan buatan (AI). Beliau diiktiraf kerana pendekatannya yang revolusioner terhadap pengkomputeran AI, yang mendorong inovasi melalui penyelesaian perkakasan dan perisian yang tidak tertandingi.

Perjalanan Huang bermula dengan penubuhkan NVIDIA pada tahun 1993, di mana beliau mengenal pasti potensi masa depan grafik dalam pengkomputeran dan permainan, menjadikan syarikat itu sebagai kuasa besar dalam pasaran AI, permainan, pusat data, automotif, dan visualisasi profesional.

Dalam temubual Wired terkini dengan Jensen Huang, beliau menunjukkan komitmen terhadap inovasi, kerendahan hati dalam mengakui kegagalan, dan ketabahan dalam menghadapi cabaran untuk mencapai matlamat yang ambisius dalam beberapa cara. Jensen memang pemimpin dalam bidang AI. Beliau memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan dan kejayaan NVIDIA dalam industri AI.

Berikut adalah bagaimana kepemimpinannya mendorong Nvidia ke hadapan:

Apakah ciri-ciri kepimpinannya?

Kejayaan sebuah syarikat atau perniagaan sering bergantung kepada kepemimpinan yang baik. Kepimpinannya ditandai dengan komitmen terhadap inovasi, kerendahan hati dalam mengakui kegagalan, dan ketabahan dalam menghadapi cabaran untuk mencapai matlamat yang ambisius. “Jika anda mahu berjaya, saya akan galakkan anda untuk mempunyai daya tahan terhadap kegagalan,” adalah nasihatnya untuk mencapai kejayaan.

Komiten Terhadap Inovasi

Kepemimpinan Huang menekankan kepentingan inovasi berterusan. Dengan sentiasa menolak batasan dan melabur dalam penyelidikan dan pembangunan, beliau telah mendorong Nvidia ke hadapan dalam industri teknologi. Semasa waktu peribadinya, beliau kerap menggunakan model bahasa besar (LLM) seperti ChatGPT dan Perplexity kerana beliau suka, kerana beliau boleh bertanya banyak soalan untuk memuaskan rasa ingin tahunya tentang topik tertentu.

Kerendahan Hati dan Ketabahan

Walaupun pencapaiannya, Huang tetap merendahkan diri dan secara terbuka berkongsi cabaran yang dihadapinya sebagai usahawan. Dalam temubual itu, beliau mengakui cabaran dan pengorbanan yang datang dengan menjalankan syarikat seperti Nvidia. Keterangannya mencerminkan ketabahan, kerana beliau menekankan keperluan untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh walaupun ada ketidakpastian dan keraguan. Walaupun berpotensi gagal dan malu, Huang menekankan kepentingan untuk percaya kepada diri sendiri dan terus maju dalam mencapai kejayaan.

Menerima Cabaran dan Berani Mengambil Risiko

Huang menganggap setiap pagi sebagai “hari pertama”, melihat setiap cabaran sebagai peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Menurutnya, dengan sikap itu, beliau dan pasukannya selalu melakukan sesuatu yang berbeza setiap hari, walaupun ada risiko kegagalan. Pendekatan ini memberikan budaya ketahanan dan adaptabiliti di kalangan pasukan dalam organisasi.

Berterusan Berusaha

Dalam temubual itu, Jensen Huang berkata, “Strategi adalah menceritakan kisah. Pembinaan budaya adalah menceritakan kisah.” Itulah bahagian penting dalam membina perniagaan. Alih-alih mengandalkan pitch deck, beliau menggunakan cerita dan kaedah lain untuk menyampaikan visi dan nilai Nvidia. Dengan berkomunikasi dengan efektif mengenai misi dan nilai Nvidia, beliau telah membina budaya syarikat yang kuat.

Kepemimpinan Jensen Huang menunjukkan kepentingan inovasi, kerendahan hati, ketabahan, komunikasi yang efektif, pengambilan risiko, dan semangat dalam mencapai kejayaan dalam industri teknologi dan di luar itu. Berdasarkan prinsip kepimpinannya, ia mengingatkan kita bahawa kejayaan bukan sahaja memerlukan pemikiran inovatif tetapi juga kerendahan hati dalam mengiktiraf kegagalan kita dan kekuatan untuk mengatasinya. Dengan kualiti-kualiti ini, organisasi dapat berkembang, mendorong kemajuan, dan mengilhami pasukan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka.

Penafian: Terjemahan dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ini dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button