Industry Insights

Cara myGAP Memberi Manfaat kepada Peneroka Kecil Pertanian Malaysia

Apakah myGAP?

MyGAP adalah skema pensijilan yang dikenali sebagai Malaysian Good Agricultural Practice (Amalan Pertanian Baik Malaysia) untuk memberi pengiktirafan kepada mereka yang mengamalkan amalan pertanian yang baik untuk alam sekitar. Matlamatnya adalah untuk menghasilkan makanan yang berkualiti tinggi, selamat dimakan, dan baik untuk alam sekitar.

Apakah contoh amalan pertanian yang baik?

Amalan pertanian yang baik adalah cara petani melakukan kerja mereka untuk memastikan mereka menanam makanan dengan baik. Mereka melakukan ini supaya mereka boleh terus menanam makanan untuk jangka masa yang panjang tanpa merosakkan alam sekitar atau menghasilkan makanan yang tidak selamat dimakan.

Menurut Institut Penyelidikan Khazanah, myGAP memberi kepentingan kepada bidang-bidang berikut dalam amalan pertanian:

  • Penggunaan sumber yang cekap
  • Kebolehan menjejaki produk
  • Kesejahteraan haiwan
  • Keselamatan makanan
  • Pengurusan sisa dan alam sekitar yang lebih baik
  • Keselamatan dan kesejahteraan pekerja
  • Perlindungan tanaman (seperti penggunaan racun serangga yang kurang)
  • Pengekalan rekod dan audit

Bagaimana MyGAP memberikan manfaat tambahan?

Mendorong Amalan Penyimpanan Rekod

MyGAP menggalakkan amalan penyimpanan rekod yang penting untuk menunjukkan pematuhan terhadap standard dan peraturan MyGAP. Dengan menyimpan rekod yang tepat seperti hasil, perbelanjaan input, keuntungan, jenis bahan kimia yang digunakan, benih, dan buruh, ia akan membantu petani peneroka mengenal pasti bidang-bidang yang perlu diperbaiki

Mengenal pasti Bidang-bidang untuk Peningkatan

Dengan melihat rekod mereka sendiri, petani boleh mengetahui di mana mereka tidak berjalan dengan baik dan mencari cara untuk melakukan perkara dengan lebih baik. Contohnya, mereka mungkin melihat jenis amalan pertanian yang berkesan dari segi kos atau jenis input yang sepatutnya digunakan untuk menghasilkan hasil yang lebih tinggi (contohnya, sayur-sayuran).

Memastikan Kualiti Produk

Dengan rekod yang mengandungi maklumat tentang benih, amalan pengurusan tanaman, dan keadaan alam sekitar, ini membolehkan petani mengawal faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kualiti produk. Ini membantu memastikan konsistensi dalam kualiti produk dan memenuhi jangkaan pengguna.

Pengurusan Kewangan yang Lebih Baik

Dengan rekod terperinci, petani boleh mengenal pasti bidang di mana mereka boleh memotong kos atau mengagihkan sumber dengan lebih cekap. Ini membolehkan petani memahami kapasiti pengeluaran mereka dan merancang mengikutnya untuk musim akan datang. Petani boleh membuat keputusan yang berinformasi tentang pelaburan, seperti membeli peralatan baru. Mereka boleh melakukan ini sambil memastikan mereka mempunyai dana yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan dan membuat keuntungan.

Lebih Mudah untuk Menerima Bantuan Kewangan

Penyimpanan rekod yang baik melalui penyimpanan rekod boleh memudahkan petani untuk mendapatkan bantuan seperti pinjaman, insurans, dan bantuan lain. Apabila petani mempunyai rekod yang teratur yang menunjukkan perbelanjaan mereka, pendapatan, dan prestasi tanaman mereka, ia memberikan gambaran yang jelas kepada pemberi pinjaman dan syarikat insurans tentang seberapa baik ladang itu berjalan.

Meramalkan Risiko Masa Depan

Menyimpan rekod yang baik membantu petani meramalkan masalah masa depan. Sebagai contoh, jika tanaman mereka tidak tumbuh dengan baik, mereka boleh mengenal pasti apa yang mungkin menyebabkannya. Ini membantu mereka mencari cara untuk menghentikan masalah yang sama daripada berulang lagi pada masa depan. Jadi, dengan melihat kembali apa yang mereka lakukan, petani boleh merancang dengan lebih baik dan bersedia untuk sebarang risiko yang mungkin timbul.

Peningkatan Jualan

Dengan pensijilan MyGAP, peneroka kecil mengalami peningkatan permintaan terhadap hasil mereka dari pemborong dan peniaga runcit. Ini kerana pensijilan memberi jaminan kualiti produk yang lebih tinggi disebabkan oleh keperluan ketat yang diwajibkan oleh pengguna. Akibatnya, lebih ramai pembeli cenderung untuk membeli dari peneroka kecil yang disijilkan MyGAP, membawa kepada peningkatan kestabilan jualan.

Sokongan Pertanian

Peneroka kecil yang disijilkan MyGAP menerima sokongan pertanian yang lebih baik, seperti menghadiri latihan dan mendapat akses kepada teknologi. Mekanisme sokongan ini penting untuk meningkatkan kemahiran dan produktiviti peneroka kecil. Dengan meningkatkan akses kepada latihan dan teknologi, MyGAP membantu peneroka kecil melaksanakan amalan terbaik, mengadopsi teknik inovatif, dan pada akhirnya meningkatkan hasil pertanian dan keuntungan mereka.

Kesimpulan

Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGAP) menawarkan manfaat yang penting kepada sektor pertanian Malaysia melalui pelbagai mekanisme. Dengan amalan yang sihat, MyGAP membolehkan peneroka kecil meningkatkan produktiviti, kestabilan pendapatan.

Penafian: Terjemahan dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ini dihasilkan oleh Artificial Intelligence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button