Leadership and Management

Berapa Banyak Ketelusan dalam Komunikasi yang Tidak Terlalu Banyak?

Terlalu banyak ketelusan boleh menjadi beban, manakala terlalu sedikit ketelusan boleh menimbulkan kekeliruan.

Ketelusan memberikan kejelasan melalui keterbukaan dan kejujuran, yang membawa kepada pemahaman. Apabila anda berkomunikasi dengan cara yang telus, ia boleh memberi kesan besar pada bagaimana orang lain mengambil tindakan dan membuat keputusan tertentu. Berbeza dengan komunikasi yang jelas, yang memfokuskan pada penyampaian maklumat penting, komunikasi yang telus melibatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Persoalannya, sejauh mana informasi itu perlu telus?

Apa yang berlaku jika anda terlalu telus atau tidak cukup telus?

Walaupun ketelusan itu penting, apabila seseorang tidak memberikan maklumat yang mencukupi atau terlalu banyak memberikan maklumat, ia boleh menyumbang kepada:

  • Sukar dalam menetapkan keutamaan
  • Cabaran dalam membuat keputusan yang tepat
  • Salah faham dan kekeliruan

Bagaimana untuk mencapai keseimbangan dalam ketelusan?

Bersikap jujur, jelas, dan ringkas

Menyampaikan mesej melalui komunikasi yang telus memerlukan seseorang untuk menjadi terbuka dan terus terang. Ini melibatkan pemikiran, perasaan dan pengalaman anda sendiri. Apabila berkongsi maklumat, pastikan untuk memberikan konteks yang diperlukan agar audiens memahami tujuan di sebalik komunikasi tersebut. Sebagai contoh, terdapat situasi di mana pasukan anda tidak memenuhi jangkaan anda, tetapi anda juga menghadapi kesukaran untuk mencari penyelesaian.

Pertama sekali, jelaskan jangkaan yang diharapkan dan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan hasil tersebut. Kemudian, tangani faktor-faktor tersebut dan beritahu pasukan bahawa anda ingin bekerjasama untuk mengenal pasti masalah. Buat mereka merasa tergolong dan menyatakan bahawa idea, pendapat dan cadangan mereka adalah penting untuk menangani cabaran tersebut. Dengan cara ini, mereka akan merasa dihargai dan lebih mahu untuk menyumbang secara aktif dalam menangani cabaran.

Mengetahui apa yang perlu telus

Berkongsi maklumat yang tidak relevan akan mewujudkan ketidakpercayaan, salah faham dan khabar angin. Terdapat perkara tertentu yang perlu anda teluskan setakat mana yang perlu. Bersikap telus juga membantu dalam proses membuat keputusan yang efektif. Melibatkan orang lain sambil mengamalkan ketelusan akan mewujudkan proses membuat keputusan yang efektif. Bukan sahaja orang lain akan menyumbang dengan bermakna, tetapi ia juga akan mempercepatkan dan membuat keputusan lebih yakin.

Sebagai contoh, sebagai seorang pemimpin, anda perlu telus tentang matlamat, prestasi semasa, proses membuat keputusan, amalan etika, dan maklum balas serta perubahan yang memberi kesan kepada pasukan. Ini akan membantu pasukan mempercayai anda, mengetahui apa yang dijangkakan daripada mereka, meningkatkan motivasi dan membantu mereka memahami apa yang sedang berlaku.

Elakkan butiran yang tidak perlu, seperti memberikan maklumat yang tidak memerlukan mereka untuk fahami. Ini boleh membuat orang hilang minat. Sebagai contoh, syarikat anda menghasilkan suplemen kesihatan dan memberikan maklumat tentang bagaimana amalan tradisional dilakukan dahulu. Menjelaskan butiran yang berlebihan boleh menyebabkan kekeliruan bagi pengguna. Ketidakrelevanannya tidak berguna untuk digunakan dalam dunia moden.

Butiran tidak perlu lain termasuk:

  • Maklumat sulit
  • Rancangan yang belum selesai atau tidak disahkan
  • Spekulasi tentang orang lain
  • Khabar angin atau konflik
  • Kegagalan (kecuali untuk tujuan pembelajaran)

Kesimpulan

Mencapai keseimbangan yang betul dalam ketelusan adalah penting untuk komunikasi yang efektif. Walaupun ketelusan adalah penting untuk membina kepercayaan, jumlah ketelusan yang betul adalah kunci untuk mencegah kekeliruan dan salah faham. Untuk mencapai keseimbangan yang betul, bersikap jujur, jelas, dan ringkas. Kongsi maklumat yang relevan dan elakkan butiran yang tidak perlu. Sebagai pemimpin, teluslah tentang aspek penting seperti matlamat, prestasi, proses membuat keputusan, dan perubahan yang memberi kesan kepada pasukan. Ini akan membantu membina kepercayaan, menyelaraskan jangkaan, dan memberi kuasa kepada pasukan anda untuk menyumbang dengan bermakna.

Penafian: Terjemahan dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ini dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button