Business Strategy and PlanningCorporate CultureProductivity

Bagaimana Syarikat Remote Working Menjadi Lebih Produktif

Laporan Kesan Teknologi ke atas Ruang Kerja 2024 menunjukkan bahawa 64% daripada syarikat-syarikat di mana semua orang bekerja dari rumah menyatakan bahawa mereka sangat produktif. Sebaliknya, hanya 54% daripada syarikat-syarikat di mana semua orang bekerja di pejabat dan 53% daripada syarikat-syarikat di mana orang pergi ke pejabat beberapa hari dalam seminggu melaporkan bahawa mereka sebaik produktif. Juga, hanya 2% daripada pekerja dari rumah melaporkan produktiviti yang rendah, manakala 7% daripada pekerja yang bekerja sepenuhnya di pejabat melakukannya.

Menggunakan alat-alat komunikasi dan kolaborasi yang mudah

Alat-alat yang tidak memerlukan latihan yang banyak dan lebih mudah untuk digunakan serta difahami pada saat individu mencuba untuk menggunakannya memberikan impak yang paling besar. Alat-alat yang mendapat ranking tinggi yang disebutkan dalam laporan adalah Zoom, Slack dan Monday.com, terbukti memacu pertumbuhan bagi sebuah perniagaan.

Laporan membuktikan bahawa menggunakan lima, enam dan tujuh alat kolaborasi maksimum akan membuat sebuah organisasi mendapat produktiviti yang tinggi dari 67% hingga 80%. Mereka yang tidak menggunakan alat kolaborasi sama sekali menunjukkan kadar produktiviti yang tinggi sebanyak 38%; bagaimanapun, ia berganda apabila menggunakan alat-alat tersebut.

5G dan Internet of Things (IoT)

Telah dibuktikan bahawa penggunaan IoT akan meningkatkan prestasi dan kecekapan, menurut penyelidikan. Syarikat-syarikat yang menggunakan peranti IoT seperti peti sejuk pintar dan sensor bangunan boleh membantu dalam operasi mereka. Sebagai contoh, sensor-sensor di kilang-kilang pembuatan boleh memantau prestasi peralatan dan mengesan kegagalan yang berpotensi sebelum ia berlaku, mengurangkan masa tidak aktif dan meningkatkan keseluruhan kecekapan. Bagi pekerja, mereka akan bekerja dengan lebih cekap pada suhu yang selesa di tempat kerja. Menggunakan termostat akan membantu mengekalkan keselesaan dan kebahagiaan pekerja, yang menghasilkan produktiviti.

Menggunakan 5G, satu piawai teknologi generasi kelima untuk rangkaian selular, memberikan pengguna dengan sambungan internet yang lebih pantas dan kapasiti penyimpanan yang lebih tinggi untuk pengumpulan data.

Tidak benar-benar menggunakan AI

AI dikenali kerana meningkatkan produktiviti dan kecekapan semasa bekerja. Ini adalah persoalan tentang bagaimana tidak menggunakan alat-alat AI masih membuat mereka produktif. Walaupun begitu, 59% daripada mereka yang menggunakan AI telah terbukti lebih berpuas hati dengan melakukan kerja mereka, yang mempunyai impak yang signifikan terhadap aliran kerja mereka.

Sebenarnya, AI terbukti penting

Telah ada bukti bahawa menggunakan AI menghasilkan produktiviti yang lebih tinggi, terutamanya apabila digunakan secara meluas, bukan sedang dan tidak kurang daripada itu. Menurut laporan, alat-alat terintegrasi AI telah meningkatkan kecekapan dan membuat keputusan, menjadikannya sebagai bahagian penting dalam operasi syarikat apabila digunakan. Ini terutamanya berguna untuk analisis data (32%) dan tugasan-tugasan penulisan umum (28%) seperti emel dan laporan. Umumnya, organisasi menggunakan ChatGPT (65%), Google Gemini, sebelumnya dikenali sebagai Bard (48%), Bing AI Chat (21%), Claude (10%), Jasper Chat (9%) dan yang lain (8%).

Komunikasi terbukti menjadi kunci kepada produktiviti

Apabila perniagaan berkomunikasi secara efektif, ia menjadi lebih mudah bagi individu-individu dalam organisasi untuk bekerjasama. Tugasan akan dilaksanakan dengan lancar dan dilakukan secara cekap.

Kebaikan bekerja dari rumah

Alat-alat yang digunakan dari rumah hampir sama dengan yang digunakan di pejabat

Kajian menunjukkan bahawa walaupun banyak orang mulai menggunakan alat untuk kerja dari rumah ketika pandemik bermula, cara alat-alat ini digunakan tidak banyak berubah, tidak kira jika orang bekerja dari rumah, campuran rumah dan pejabat, atau hanya di pejabat.

Merekrut orang menjadi lebih mudah

Kajian menunjukkan bahawa syarikat-syarikat yang menawarkan pilihan-pilihan ini mendapati lebih mudah untuk menarik bakat teratas berbanding dengan mereka yang memerlukan kehadiran pejabat sepenuh masa. Banyak pencari kerja lebih suka syarikat-syarikat dengan polisi yang fleksibel, yang mengakibatkan cabaran bagi firma-firma dengan keperluan pejabat yang kaku.

Produktiviti kerja yang lebih tinggi

Menurut laporan, 64% daripada syarikat-syarikat yang sepenuhnya dari rumah mengatakan bahawa produktiviti mereka tinggi, berbanding dengan hanya 54% syarikat di mana semua orang bekerja di pejabat sepanjang minggu dan 53% syarikat di mana orang berada di pejabat untuk beberapa hari. Syarikat-syarikat di mana semua orang bekerja di pejabat melaporkan tahap produktiviti yang lebih rendah.

Kesimpulan

Kerja sepenuhnya dari rumah telah menunjukkan manfaat produktiviti yang signifikan berbanding dengan susunan pejabat biasa. Walaupun alat-alat AI terbukti berharga untuk produktiviti, komunikasi yang efektif masih menjadi faktor kunci dalam mendorong kerjasama yang berjaya dan pelaksanaan tugasan. Walaupun kelebihan kerja dari rumah, cabaran seperti menguruskan gangguan masih berterusan, sama ada bekerja dari rumah atau di pejabat. Dengan menangani cabaran ini dengan berkesan, syarikat boleh terus memanfaatkan manfaat kerja dari rumah sambil mengekalkan tahap produktiviti dan kecekapan yang tinggi di seluruh operasi mereka.

Penafian: Terjemahan dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ini dihasilkan oleh Artificial Intelligence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button