Business Strategy and Planning

Malaysia, Di Antara 41.9% Negara APAC yang Memerlukan Perancangan Strategik

Menurut kajian terkini Brainsight, 41.9% daripada perniagaan di seluruh negara-negara APAC, termasuk Malaysia, menunjukkan keperluan yang signifikan untuk sokongan dalam perancangan strategik, di antara bentuk-bentuk bantuan luaran lain yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan pada tahun 2024.

Hanya 20.7% daripada 193 responden yang mengindikasikan keperluan untuk bantuan dalam penyelidikan dan analisis pasaran, dengan kecekapan operasi (19.7%), pematuhan dan pengurusan risiko (17.6%) mengikut rapat di belakang.

Data ini menunjukkan bahawa perniagaan di Malaysia dan bahagian lain Asia menghadapi pelbagai cabaran. Tetapi tidak kira cabaran apa yang dihadapi, mempunyai pelan yang baik adalah sangat penting bagi mereka untuk terus berkembang dan mengendalikan sebarang masalah yang timbul.

Bagi perniagaan di Malaysia, dapatan tersebut menegaskan kepentingan untuk melabur dalam keupayaan perancangan strategik atau mencari sokongan luaran untuk menangani kesenjangan dalam bidang penting ini. Sama ada melalui perkhidmatan perundingan, program latihan, atau memanfaatkan penyelesaian teknologi, perniagaan harus memberi keutamaan kepada membina kecekapan dan keanjalan melalui perancangan strategik yang berkesan.

Perancangan strategik adalah penting bagi perniagaan

Untuk pertumbuhan yang stabil, syarikat harus mengembangkan visi strategik yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan pelanggan mereka sendiri. Walaupun terdapat kritikan terhadap perancangan strategik yang menunjukkan ia mungkin tidak berkesan atau perlu, penyelidikan telah menunjukkan bahawa perancangan strategik boleh memperbaiki dan memberikan kesan positif yang signifikan kepada syarikat di sektor swasta dan awam, di seluruh pelbagai seting antarabangsa.

Kecekapan operasi yang dipertingkatkan

Apabila perancangan strategik dilakukan dengan baik, ia mencipta peta jalan yang membimbing bagaimana bahagian-bahagian yang berbeza dalam syarikat bekerja bersama. Ini bermakna keputusan dibuat dengan cara yang menyokong matlamat syarikat, dan sumber seperti masa, wang, dan orang digunakan dengan cekap. Ia seperti mempunyai jadual yang teratur dengan baik yang membantu semua orang bekerja bersama dengan lancar dan efektif.

Meningkatkan prestasi syarikat

Perancangan strategik tidak hanya melibatkan menetapkan matlamat. Orang dalam organisasi juga harus terlibat untuk mencapai matlamat tersebut. Apabila pekerja memahami arah syarikat dan bagaimana kerja mereka menyumbang kepadanya, mereka akan merasa lebih terlibat dan bertanggungjawab. Ini akan meningkatkan kecekapan operasi, mendorong pertumbuhan, mendorong inovasi, dan membuka jalan untuk kejayaan jangka panjang. Ini seperti memiliki pasukan yang tidak hanya bekerja keras tetapi juga bekerja cerdas, membawa kepada hasil yang lebih baik bagi syarikat secara keseluruhan.

Mengetahui hala tuju

Membuat perancangan strategik akan membantu organisasi menetapkan arah yang jelas untuk ke mana mereka ingin pergi. Ini melibatkan menetapkan matlamat yang realistik dan memastikan matlamat ini sepadan dengan visi dan misi keseluruhan syarikat. Pada dasarnya, ini seperti menetapkan peta untuk perjalanan syarikat, memastikan semua orang tahu ke mana mereka pergi dan mengapa.

Meningkatkan pembuatan keputusan

Dengan perancangan yang betul, syarikat lebih bersedia untuk membuat pilihan yang sepadan dengan tujuan keseluruhan, matlamat jangka panjang, dan pelan khusus untuk masa depan. Dengan memahami dengan jelas misi, visi, dan objektif strategik mereka, syarikat dapat membuat keputusan yang sejajar dengan prinsip-prinsip panduan ini. Ini membantu memastikan setiap pilihan yang dibuat oleh organisasi mendekatkan mereka kepada hasil yang diinginkan dan menyumbang kepada kejayaan keseluruhan mereka. Perancangan strategik berfungsi sebagai kompas yang selalu menunjukkan arah yang betul, membantu syarikat membuat pilihan terbaik untuk hasil yang lebih baik.

Melalui perancangan strategik, perniagaan juga dapat membawa peningkatan kepada penyelidikan dan analisis pasaran, kecekapan operasi, pematuhan, dan pengurusan risiko.

Kesimpulan

Perancangan strategik memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan kejayaan perniagaan. Data kajian terkini menekankan keperluan mendesak untuk sokongan perancangan strategik di kalangan perniagaan di rantau ini, menyoroti kepentingannya bersama dengan bidang penting lain seperti penyelidikan pasaran, kecekapan operasi, pematuhan, dan pengurusan risiko.

Walaupun ia mungkin memerlukan masa dan kos untuk perniagaan, terutamanya perniagaan kecil dan sederhana, kajian menunjukkan kesiapan negara-negara APAC, termasuk Malaysia, untuk mendapatkan bantuan bagi perancangan strategik. Perancangan strategik yang berkesan boleh membawa kepada pertumbuhan yang berterusan dan kejayaan jangka panjang bagi perniagaan.

Penafian: Terjemahan dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ini dihasilkan oleh Artificial Intelligence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button