EntrepreneursLeadership and Management

Ciri-Ciri Seorang Usahawan Muslim, Menurut Penyelidikan

Dalam Islam, perniagaan dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan Islam yang beretika. Perniagaan ini biasanya diberi label halal atau patuh syariah. Ini termasuk memperlakukan pekerja secara adil, menjadi terbuka tentang kewangan, dan mengelakkan tindakan yang dilarang dalam Islam. Mengikut peraturan ini membina kepercayaan dan integriti, yang merupakan kunci bagi perniagaan berjalan dengan baik dan selari dengan nilai-nilai Islam.

Menurut penyelidikan oleh USIM, terdapat beberapa ciri yang ditunjukkan oleh seorang usahawan yang digambarkan dalam Quran dan Hadis.

Menetapkan Taqwa sebagai Garis Panduan

Pemimpin perniagaan yang mempunyai taqwa, atau kesedaran akan Allah, memperlihatkan sifat sabar, kejujuran, integriti, dan kesedaran terhadap nilai-nilai etika. Mereka tetap teguh dan gigih apabila menghadapi kesukaran, sentiasa berpegang kepada melakukan perkara yang betul. Pilihan mereka dipengaruhi oleh rasa tanggungjawab kepada pekerja, pelanggan, dan masyarakat, bertujuan untuk keadilan dalam segala-galanya. Dengan taqwa memandu mereka, mereka menghargai kejujuran, keterbukaan, dan mengambil tanggungjawab, yang membantu membina kepercayaan dalam organisasi mereka. Pemimpin ini tahu bahawa kejayaan bukan hanya tentang membuat wang tetapi juga tentang membuat impak positif, dan mereka mengikuti prinsip-prinsip Islam untuk memastikan perniagaan mereka berkembang secara berkelanjutan dan beretika.

Amalkan Nilai Moral

Pemimpin yang memahami kepentingan nilai-nilai moral mengenali bahawa prinsip-prinsip ini tidak hanya membentuk identiti mereka sebagai Muslim di hadapan Pencipta mereka tetapi juga mempengaruhi hubungan mereka dalam organisasi dan dengan pelanggan. Nilai-nilai moral termasuk menahan diri dari terlibat dalam ‘riba’ (faedah atau riba) dalam amalan perniagaan. Riba, atau faedah, adalah merosakkan kerana ia membuat peminjam mengambil risiko kewangan yang lebih besar dan mewujudkan taburan pendapatan yang tidak adil. Ini bermakna orang yang mempunyai wang membuat lebih banyak wang tanpa perlu bekerja untuk itu, memperlebar jurang antara kaya dan miskin.

Menitikberatkan Halal

Seorang pemimpin yang memberi keutamaan kepada halal dalam operasi perniagaan memastikan bahawa semua aspek perniagaan mematuhi panduan etika Islam. Mereka memastikan bahawa produk dan perkhidmatan dihasilkan dan disampaikan mengikut prinsip halal, memperoleh sijil halal, dan mengelakkan sebarang amalan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jenis pemimpin ini mencipta persekitaran integriti dan kepercayaan di kalangan pekerja, pelanggan, dan pihak berkepentingan, mempromosikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggungjawab dalam semua urus niaga perniagaan.

Dipercayai

Apa yang menjadikan seseorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang dipercayai, supaya pasukannya akan mengikuti arahannya. Mereka juga memiliki sifat seperti integriti, kejujuran, dan kebolehpercayaan. Dengan sifat-sifat ini, mereka memperlihatkan keterbukaan dalam tindakan dan keputusan mereka, menjaga komunikasi terbuka dengan ahli pasukan mereka. Ini akan membina kepercayaan di kalangan pasukan, yang secara nalurinya membuat pelanggan mempercayai perniagaan. Ini sesuai dengan pepatah, “Persepsi pelanggan adalah realiti syarikat.”

Tidak Membazir

Islam melarang tindakan membazir. Oleh itu, seorang pemimpin akan memastikan perniagaan mereka mengurangkan pembaziran. Sebagai contoh, beberapa restoran halal dan kedai makanan mungkin melaksanakan strategi seperti kawalan bahagian, pengurusan inventori yang betul, pendermaan makanan berlebihan kepada mereka yang memerlukan, dan menggunakan sisa makanan dengan kreatif untuk mengurangkan pembaziran. Pemimpin perniagaan Islam juga boleh mencari inisiatif dalam komuniti Islam untuk mempromosikan kesedaran tentang mengurangkan pembaziran makanan dan menggalakkan amalan-amalan yang mampan dari segi alam sekitar dalam perniagaan berkaitan makanan.

Berkebajikan

Seorang pemimpin Muslim yang mengatasi isu kesejahteraan adalah satu lagi ciri yang mereka tunjukkan. Usahawan ini sering mengintegrasikan prinsip tanggungjawab sosial dan amalan perniagaan yang beretika ke dalam usaha mereka. Contoh usaha boleh termasuk menyediakan peluang pekerjaan untuk komuniti yang terpinggir, mempromosikan amalan buruh yang adil, atau menyokong inisiatif yang mampan dari segi alam sekitar. Selain itu, yang lain mungkin memperuntukkan sebahagian daripada keuntungan mereka untuk menyumbang kepada tujuan amal.

Memiliki Pengetahuan

Pemimpin yang memiliki ciri pengetahuan memberi keutamaan kepada pembelajaran dan hikmah, yang membantu mereka membuat keputusan bijak untuk perniagaan mereka. Mereka terus meningkatkan pemahaman mereka tentang pelbagai bidang dan bersikap rendah hati tentang apa yang mereka tahu. Komitmen mereka terhadap pengetahuan membantu mereka memimpin secara berkesan dan beretika, membawa kepada kejayaan usaha mereka berdasarkan ajaran Islam.

Prihatin terhadap Masyarakat dan Alam Sekitar

Pemimpin yang prihatin terhadap masyarakat dan alam sekitar, sebagaimana yang digambarkan dalam Quran dan Hadis, memberi keutamaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button